MISJON EUROPA ER:

En frivillig organisasjon som ønsker å gjøre noe godt for voksne og barn med ulike behov i vårt eget land og i Europa for øvrig.

En tverrkirkelig virksomhet med medarbeidere og samarbeidspartnere fra ulike menigheter og kirkesamfunn.

Startet i år 2000 av Edny og Ole Bjørn Saltnes med base på Tofte i Hurum.

Et arbeid med vekt på nødhjelp og misjon i Norge, Estland, Latvia, Russland, Ukraina og Polen. 

Vil ta med interesserte på besøk til prosjektene våre på årlige bussturer til Øst-Europa. 

Trenger matvarer, klær og økonomisk støtte for å hjelpe der behovene er størst! 

Er du på facebook? Bli med i gruppen vår da vel?